פרויקטים שבוצעו

השיירה 48 קרית חיים

באתר ביצענו עבודת חיפוי אבן מדגם "חברון מוטבה"