logo-y

מי אנחנו

א. ג. דיגמי יזמות ובניה בע"מ,   מתמחה בבניית בתי מגורים במרכז הארץ וביזמות של פרויקטים למגורים. ניסיון רב-שנים של החברה מאפשר לה לבצע את הפרויקטים על כל היבטיו - החל משלב התיאום והשגת האישורים מהרשויות הרלוונטיות, דרך תכנון וניהול התהליך בשיתוף קבלני המשנה הנדרשים וכלה בפיקוח על הבניה - עד למסירת המפתח לידי הלקוח. יתרונה הגדול של א. ג. דיגמי יזמות ובניה בע"מ הוא במעטפת הביצועית הרחבה, הכוללת הן את ייזום הפרויקט והן את ביצועו בשטח - מה שמבטיח יכולת לבחור את החומרים, לוודא שאיכותם גבוהה ולהקפיד על פיקוח תמידי בשטח.
img-y6

פרויקטים שלנו

Site-pro – Web Development |  Copyright  © digmi-mosaic.com  

online plagiarism checker